Liturgické oznamy - Farnosť Slivník

SLIVNÍK
Rímskokatolícka farnosť
sv. Jozefa

Prejsť na obsah

Hlavná ponuka:

Liturgické oznamy

FARSKÉ OZNAMY

5. veľkonočná nedeľa –15. máj 2022

16.5.2022 – 22.5.2022

17.5. UTOROK

 Féria

17.00

18.00

KUZMICE

SLIVNÍK

+ Ján Štefan (p.Takáčová M.)

+ kňaz Ján Záles

21.5. SOBOTA

Féria

8.00

 

SLIVNÍK

+ Anna Kandračová (1. výr.)

22.5. NEDEĽA

6. veľkonočná nedeľa

ODPUSTOVÁ SLÁVNOSŤ KALŠA

7.45

9.00

10.30

KUZMICE

SLIVNÍK KALŠA

+ Michal, Anna, Michal (p. Dudičová)

Zdr.B.P. Adela Topolčaniová (40r.)

za mŕtvych a živých ctiteľov Bož. srdca

Oznamy: farský úrad: 056 668 42 34, moje tel.č. 0915962693, rkfarnostslivnik@gmail.com

Ø  Odpustová slávnosť v Kalši- na budúcu nedeľu (22.5.) na spomienku Panny 

Márie Pomocnici kresťanov, hlavným kazateľom bude d.p. Marek 

Pristaš, trebišovský dekan, farár. Srdečne vás všetkých pozývam.

Ø  Púť do Butkova- skalné sanktuárium- 8.6.2022 (streda). Prosíme záujemcov zapísať sa v sakristií.

Ø  Púť do Obišoviec- fatimská sobota- 2.7.2022 (sobota). Prosíme záujemcov zapísať sa v sakristií.

Ø FARSKÝ MAJALES-  Prosím sa nahlásiť čím skôr, lebo bude obmedzený počet! 

28.5. v sobotu v KD v Slivníku- Vstupné bude 20 € na osobu. a lístky si 

môžete zakúpiť aj zapísať sa ako partie k stolu v sákrestii.  

Návrat na obsah | Návrat do hlavnej ponuky