Liturgické oznamy - Farnosť Slivník

SLIVNÍK
Rímskokatolícka farnosť
sv. Jozefa

Prejsť na obsah

Hlavná ponuka:

Liturgické oznamy

FARSKÉ OZNAMY

3. veľkonočná  nedeľa – 18. apríla 2021

19.4.2021 – 25.4.2021

19.4. PONDELOK

Féria

17.00

18.00

KUZMICE

SLIVNÍK

+ Helena, Matej Podracký

+ Margita Krupská- pohrebná

20.4. UTOROK

                  Féria

7.00

8.00

SLIVNÍK

KUZMICE

+ Marián, Bernardína

+ Anna, Juraj

21.4. STREDA

Féria

17.00

18.00

SLIVNÍK KUZMICE

+ Štefan Tóth- pohrebná

+ Mária, Jozef Takáč

22.4. ŠTVRTOK

Féria

17.00

18.00

KALŠA

SLIVNÍK

za mŕtvych a živých ctiteľov Bož. srdca

+ Júlia, Ján, Július

23.4. PIATOK

Féria

17.00

18.00

KUZMICE SLIVNÍK

+ Anna,Jozef,Ján,Jozef,Helena,Mária(p.Borošová)

+ Albín Takáč- pohrebná

25.4. NEDEĽA

   4.veľkonočná nedeľa- Dobrého pastiera

7.45

9.00

10.15

KALŠA SLIVNÍK KUZMICE

+ Agnesa, Andrej Anderko

Zdr.B.P. Elena Mešková (70r.)

Zdr.B.P. Renáta, Júlia, Denisa

Oznamy: farský úrad: 056 668 42 34, moje tel.č. 0915962693, rkfarnostslivnik@gmail.com

- Nová webová stránka- www.farnostslivnik.sk- tu nájdete všetky potrebné informácie, 

prípadne na facebookovej stránke Farnost Slivnik.

- Namiesto Anjel Pána sa po celé Veľkonočné obdobie modlíme „Raduj sa, nebies Kráľovná“...

- VEREJNÉ SV. OMŠE- AJ KEĎ OBMEDZENÉ- 1 osoba na 15 m2 + test. Prosíme, aby ste 

rešpektovali a zaujali označené miesto ako aj byť trpezlivý a rešpektovať, keď bude kapacita 

kostola naplnená.

- dnes (nedeľa 25.4.) začína Týždeň modlitieb za duchovné povolania- prosíme zahrnúť úmysel do vašich modlitieb.

 

 

 

 

Návrat na obsah | Návrat do hlavnej ponuky