Liturgické oznamy - Farnosť Slivník

SLIVNÍK
Rímskokatolícka farnosť
sv. Jozefa

Prejsť na obsah

Hlavná ponuka:

Liturgické oznamy

FARSKÉ OZNAMY

4. nedeľa cez rok- 29. januára 2023

30.1.2023 – 5.2.2023

30.1. PONDELOK

Féria

 

 17.00

 18.00

 

SLIVNÍK

KUZMICE

15.30 Slivník – spoveď

+ Janka, Ján Fecko

+ George Michael Lendak

31.1. UTOROK

Sv. Jána Bosca

 

 17.00

 18.00

 

KUZMICE

SLIVNÍK

15.30 Kuzmice – spoveď

+ Július

+ Albín

2.2. ŠTVRTOK

Obetovanie Pána

sviatok

 

 17.00

 18.00

 

KALŠA

SLIVNÍK

16.00 Kalša – spoveď

Za mŕtvych a živých členov ružen.bratstva

Zdr.B.P. Milan s rodinou

3.2. PIATOK

Féria

 17.00

18.00

KUZMICE

SLIVNÍK

Za mŕtvych a živých členov ružen.bratstva

Za mŕtvych a živých ctiteľov Bož. srdca

4.2. SOBOTA  

Féria

7.30

7.30

KALŠA

SLIVNÍK

Za farnosť

Za mŕtvych a živých členov ružen.bratstva

5.2. NEDEĽA

5. nedeľa cez rok

 7.45

9.00


10.15

KALŠA SLIVNÍK 


 KUZMICE

+ z rodiny Čuhovej, Bodnárovej

Ďakovná za pekárky a farnosti predaja oblátok

+ Jozef, Paulína, Mária

Oznamy: farský úrad: 056 668 42 34, moje tel.č. 0915962693, rkfarnostslivnik@gmail.com

Ø Sv. zmierenia- podľa rozpisu.

Ø Chorých navštívim v piatok (3.2.) od 9.00 hod.

Ø Obrad požehnania sviec- štvrtok- na sviatok Obetovania Pána (Hromnice)- prineste si sviece!

Ø Slivník- vo štvrtok sa o 15.00 hod. s deťmi modlíme sv. ruženec do rádia Lumen.

Ø Na budúcu prvú sobotu v mesiaci- bude fatimská pobožnosť s kňazom od 7.30 hod. a potom sv. omša v Slivníku a Kalši.

Ø Slivník- na budúcu nedeľu bude ďakovná sv. omša za naše pekárky oblátok, ako aj za farnosti, kde sa predávali. Vyprosujem im za ich dobrosrdečnosť hojné Božie požehnanie, pomoc a ochranu.

Ø Stretnutie prvoprijímajúcich detí- na budúcu nedeľu (5.2.) po sv. omši v Kuzmiciach. Prosím, aby prišli aj deti zo Slivníka a Kalše.

Ø Spoločnosť katolíckeho pallotína (SAC)- možnosť zapísať sa do členstva a stať sa Apoštolom Božieho milosrdenstva. V prihláške má byť meno, priezvisko, rok narodenia. Adresa: Hutnícka 2, 052 01, Spišská Nová Ves. Mail: ABM@PALLOTINY.SK

Ø 4.farská plesová zábava- posledná možnosť nahlásiť sa na ples do budúcej nedele. Ešte srdečne pozývame. 18.2.2023 v KD v Kuzmiciach. Cena na osobu 30 €.

 

Návrat na obsah | Návrat do hlavnej ponuky