Liturgické oznamy - Farnosť Slivník

SLIVNÍK
Rímskokatolícka farnosť
sv. Jozefa

Prejsť na obsah

Hlavná ponuka:

Liturgické oznamy

FARSKÉ OZNAMY

2. nedeľa cez rok – 16. januára 2022

17.1.2022 – 23.1.2022

18.1. UTOROK

Féria

17.00

18.00

KUZMICE

SLIVNÍK

+ Ján Škurla- pohrebná

+ Mária, Juraj (p. Kotos)

19.1. STREDA

Féria

 17.00

18.00

KUZMICE SLIVNÍK

+ Veronika, Jaroslav, Valika, Anna, Mária

+ Jozef, Ester, Jozef

20.1. ŠTVRTOK

Féria

17.00

18.00

KALŠA SLIVNÍK

+ Imrich, Anna, Pavol Takáč

+ Anna, Pavol

21.1. PIATOK

Féria

17.00

18.00

KUZMICE SLIVNÍK

za mŕtvych a živých členov ružen.bratstva

+ Jozef, Mária Kelemen

22.1. SOBOTA

 

9.00

 

SLIVNÍK

+ Milan, Jozef, Mária, Jaroslav

23.1. NEDEĽA

    3.nedeľa cez rok

7.45

9.00

10.15

KUZMICE SLIVNÍK KALŠA

Zdr.B.P. Juraj, Veronika, Monika, Miroslav

+ Ján, Mária Kráľovská

Zdr.B.P. Zlatica (60r.)

Oznamy: farský úrad: 056 668 42 34, moje tel.č. 0915962693, rkfarnostslivnik@gmail.com

www.farnostslivnik.sk- tu nájdete všetky potrebné informácie, prípadne na facebookovej stránke Farnost Slivnik.

Ø  Týždeň modlitieb za jednotu kresťanov- od 18.1. do 25.1.- vložme tento úmysel do našich modlitieb..

Ø  Sv. omša on line-  v nedeľu (23.1.) o 9.00 v Slivníku.

Ø  PANDEMICKÉ PRAVIDLA PRI SV. OMŠIACH POČAS  SVIATKOV:

-        V režime OP v počte 100  !!! Prosím o rešpektovanie týchto nariadení. Konajme podľa nášho 

svedomia a za nerešpektovanie berieme zodpovednosť za dôsledky každý osobne. Povinný respirátor FFP2 a 

papierik s menom, priezviskom a telefónne číslo a hodíte do košíka pri vchode..

Ø  Dišpenz od účasti na sv. omši v nedeľu a prikázaný sviatok- znova na toto obdobie je udelený dišpenz až do 

odvolania. Nechávam na vašom zvážení účasť, aby sme tak zabránili ďalšiemu šíreniu.

 

.

 

Návrat na obsah | Návrat do hlavnej ponuky