Liturgické oznamy - Farnosť Slivník

SLIVNÍK
Rímskokatolícka farnosť
sv. Jozefa

Prejsť na obsah

Hlavná ponuka:

Liturgické oznamy

FARSKÉ OZNAMY

26. nedeľa cez rok- 1. októbra 2023

2.10.2023 – 8.10.2023

2.10. PONDELOK

Sv. anjelov strážcov

7.00

SLIVNÍK

+ Juraj, Júlia Kráľovský

7.10. SOBOTA

Ružencovej Panny Márie

7.30

KALŠA

+ Mária, Júlia, Anna

8.10. NEDEĽA

27. nedeľa cez rok

 7.45

9.00

10.15

KUZMICE SLIVNÍK KALŠA

+ Elena, Andrej, Johana

Zd.B.P. novomanželia Jurkovi

Zdr.B.P. Viktória Gernešiová (30r.)

Oznamy: farský úrad: 056 668 42 34, moje tel.č. 0915962693, rkfarnostslivnik@gmail.com

                    číslo farského účtu: SK30 0200 0000 0048 0691 7051

 

Ø Púť do Ríma- pripomínam časy odchodov: Kuzmice- 8.15 hod. od Obecného úradu, Slivník- 8.30 hod. od kostola a Kalša- 8.45 hod. zo zastávky pri kostole. Nezabudnúť si doklady, vreckové a ustrážiť si hmotnosť batožiny. V prípade otázok mi kľudne volajte.

Ø Počas púte v Ríme odslúžim úmysly sv. omší: Utorok-  Za mŕtvych a živých ctiteľov Bož. Srdca v Slivníku, Streda- Za mŕtvych a živých členov ružen. bratstva v Kuzmiciach a Štvrtok- Za mŕtvych a živých ctiteľov Bož. Srdca v Kalši.

Ø V prípade potreby zaopatrenia alebo pohrebu kontaktujte p. kostolničky.

Ø Na budúcu prvú sobotu v mesiaci- bude fatimská pobožnosť s kňazom v Kalši od 7.00 hod. a po nej sv. omša.

Ø Počas celého októbra budú ružencové pobožnosti - modlitba posvätného ruženca, každý deň pred sv. omšou. Ak sv. omša nie je, tak pobožnosť bude v Slivníku, Kuzmiciach a Kalši  o 17.00 hod.

Ø Možnosť podpory našej farnosti- na žiadosť viacerých veriacich o podporu našej farnosti zverejňujem číslo farského účtu, kde môžete prispieť:  SK30 0200 0000 0048 0691 7051

Ø Ohlášky: Kalša - Sviatosť manželstva chcú prijať: Ondrej SPIŠÁK, bývajúci v Kalši, syn rodičov Jozefa a Márie r. Kapuríkovej a Lucia HUCKOVÁ, bývajúca v Sabinove, dcéra rodičov Miroslava a Jany rod. Radačovskej, dnes sa ohlasujú prvý a druhý krát.

Návrat na obsah | Návrat do hlavnej ponuky