Liturgické oznamy - Farnosť Slivník

SLIVNÍK
Rímskokatolícka farnosť
sv. Jozefa

Prejsť na obsah

Hlavná ponuka:

Liturgické oznamy

FARSKÉ OZNAMY

1. pôstna nedeľa- 18. februára 2024

19.2.2024 – 25.2.2024

20.2. UTOROK

po1.pôstnej nedeli

17.00

18.00

KUZMICE

SLIVNÍK

+ Mikuláš, Helena Pustai

+ Andrej, Anna, Milan, Andrej, Štefan

21.2. STREDA

po1.pôstnej nedeli

7.30

KUZMICE

+ Jolana, Štefan, Anna, Štefan

22.2. ŠTVRTOK

Katedry sv. Petra, apoštola

17.00

18.00

KALŠA

SLIVNÍK

+ Margita, Ján

+ Johana, Štefan, Svetlana

23.2. PIATOK

po1.pôstnej nedeli

17.00

18.00

KUZMICE

SLIVNÍK

+ Mária, Juraj Sedrovič

Zdr.B.P. Tibor

25.2. NEDEĽA

2. pôstna nedeľa

 7.45

9.00

10.15

KALŠA SLIVNÍK KUZMICE

Za farnosť

+ Emil Antoš, Ján, Anna

Zdr.B.P. Jozefína (60r.), Matej (18r.)

Oznamy: farský úrad: 056 668 42 34, moje tel.č. 0915962693, rkfarnostslivnik@gmail.com

                    číslo farského účtu: SK30 0200 0000 0048 0691 7051

   

Ø  32. svetový deň chorých- keďže tento rok vyšiel na 11.2. na nedeľu, v 

nasej farnosti udelím  sv. pomazania chorých pri sv. omšiach v utorok 

(20.2.). v Kuzmiciach a Slivníku a vo štvrtok (22.2.) v Kalši. Pokiaľ 

má pokrstený človek vážnu chorobu alebo vek nad 60 r., má možnosť prijať 

túto sviatosť.

Ø  Pôstna aktivita pre deti (alebo nie len pre nich)- pôstny misijný kalendár 

na každý deň. V sakristii si vyzdvihni alebo na našej web stránke papier a 

postupne vypĺňaj každý deň. Na záver pôstneho obdobia si to vyhodnotíme a oceníme.

Ø  Krížové cesty -v piatok a v nedeľu. V piatok pol hodinou pred sv. 

omšou a v nedeľu o 14.00 hod. Srdečne pozývam, aby sme sa v týchto dňoch 

viac zúčastňovali na krížových cestách.

Ø  Dnes- bude jarná zbierka na charitu.

 

Návrat na obsah | Návrat do hlavnej ponuky