Liturgické oznamy - Farnosť Slivník

SLIVNÍK
Rímskokatolícka farnosť
sv. Jozefa

Prejsť na obsah

Hlavná ponuka:

Liturgické oznamy

FARSKÉ OZNAMY

KRISTA KRÁĽA- 26. novembra 2023

27.11.2023 – 3.12.2023

28.11. UTOROK

Féria

 

17.00

 

KUZMICE

16.00 Kuzmice – spoveď

Za mŕtvych a živých ctiteľov Bož. Srdca

29.11. STREDA

Féria

 

17.00

 

SLIVNÍK

16.00 Slivník – spoveď

+ Štefan, Alžbeta, Alžbeta

30.11. ŠTVRTOK

Sv. Ondreja, apoštola

 

17.00

18.00

 

KALŠA KUZMICE

16.00 Kalša – spoveď

Za mŕtvych a živých členov ružen. bratstva

+ Pavol, Margita Danko

1.12. PIATOK

Féria

17.00

18.00

KUZMICE SLIVNÍK

Za mŕtvych a živých členov ružen. bratstva

Za mŕtvych a živých ctiteľov Bož. Srdca

2.12. SOBOTA

Féria

7.30

10.00

SLIVNÍK

KOŠICE

Za mŕtvych a živých členov ružen. bratstva

Rekolekcie- dóm sv. Alžbety- Za farnosť

3.12. NEDEĽA

1.adventná nedeľa

 7.45

9.00

10.15

KUZMICE SLIVNÍK KALŠA

+ Juraj

+ Štefan, Mária Bačo

+ Alojz

Oznamy: farský úrad: 056 668 42 34, moje tel.č. 0915962693, rkfarnostslivnik@gmail.com

                    číslo farského účtu: SK30 0200 0000 0048 0691 7051

 

Ø  Prvopiatkový týždeň: sv. zmierenia budem vysluhovať podľa rozpisu. Nakoľko bude o dva týždne spoločná vianočná spoveď a budeme viacerí kňazi a často máme menej ľudí, tak vás prosím, aby sme sa rozdelili a podľa potreby skôr prišli na sv. zmierenia potom. Ďakujem za pochopenie.

Ø Chorých navštívim v piatok (1.12.) od 9.00 hod. postupne so začiatkom- Slivník, Kuzmice, Kalša. Zároveň je to aj spoveď chorých pred Vianocami. Prosím nahlásiť v sakristií našich kostolov.

Ø  Dnes je pobožnosť na Krista Kráľa spojená so zasvätením ľudského pokolenia Božskému srdcu.

Ø  Končí cezročné obdobie a začína Advent- o týždeň v nedeľu (3.12.) si prineste adventný veniec na požehnanie pri sv. omšiach a položte ho pred oltár.

Ø  Na budúcu prvú sobotu v mesiaci- bude fatimská pobožnosť s kňazom od 7.30 hod. a potom sv. omša v Slivníku.

Ø  Zbierka na potreby kostola- na budúcu nedeľu vo všetkých našich kostoloch. Úprimne Pán Boh zaplať za vaše milodary.

Ø  Oblátky a anjeliky- dávame do predaja. 1 balíček 1,50€. Ostatné oblátky sú už distribuované po farnostiach našej arcidiecézy. Anjelikov si môžete zakúpiť za 3,50€ a použiť na ozdobu stromčeka alebo aj do auta, nech nás chránia.

Ø  5. farská plesová zábava- 3.2.2024 v Slivníku- dávam do pozornosti dátum, aby ste si usporiadali program. Srdečne pozývam. 

Návrat na obsah | Návrat do hlavnej ponuky