Liturgické oznamy - Farnosť Slivník

SLIVNÍK
Rímskokatolícka farnosť
sv. Jozefa

Prejsť na obsah

Hlavná ponuka:

Liturgické oznamy

FARSKÉ OZNAMY

11. nedeľa cez rok- 16. júna 2024

17.6.2024 – 23.6.2024

18.6. UOROK

Féria

17.00

18.00

KALŠA

KUZMICE

+ Mária, Ján Šimko

+ Mária Zobalová (1.výr.)

19.6. STREDA

 Féria

8.00

KUZMICE

+ Štefan Vereb

20.6. ŠTVRTOK

Féria

17.00

KUZMICE

+ Andrej, Helena, Margita Bednárik

21.6. PIATOK

Sv. Alojza Gonzagu

7.30

8.00

KALŠA

KUZMICE

+ Bartolomej, Michal, Anna

+ Ján Tóth

22.6. SOBOTA

Féria

8.00

KUZMICE

Zdr.B.P. Ignác s rodinou

23.6. NEDEĽA

12. nedeľa cez rok

 7.45

9.00

10.15

KALŠA

SLIVNÍK KUZMICE

+ Mária, Juraj Gašpar

Zdr.B.P. Ignác Kotos (70r.)

Zdr.B.P. kňaz Juraj (70r.)

Oznamy: farský úrad: 056 668 42 34, moje tel.č. 0915962693, rkfarnostslivnik@gmail.com

                    číslo farského účtu: SK30 0200 0000 0048 0691 7051

 

Ø Slivník- maľovanie kostola- sv. omše v týždni nebudú. V priebehu týždňa vás prosím o pomoc vo forme brigády, ktorú budeme postupne hlásiť cez obecný rozhlas a FB. Bude potrebné čistiť a upratovať kompletne celý kostol.

Ø Púť do Levoče sa uskutoční dňa 27.6.2024 - Levočská hora, prehliadka Baziliky sv. Jakuba. Poplatok je 15,- EUR, platí sa v autobuse. Nahláste sa čím skôr v sakrestiách kostolov.

Ø Farský detský letný tábor- 19-22. augusta 2024 v Brehove. Prosím čím skôr nahlásiť kto chcete ísť, možnosť nahlásenia do konca júna ť!!! Pre deti od 9-16 rokov. Cena je 90€. Pre rímskokatolícke deti našej farnosti 65€(25€ na dieťa sponzoruje fara, zo získaných prostriedkov z našich akcií.)

 

 

Návrat na obsah | Návrat do hlavnej ponuky