Liturgické oznamy - Farnosť Slivník

SLIVNÍK
Rímskokatolícka farnosť
sv. Jozefa

Prejsť na obsah

Hlavná ponuka:

Liturgické oznamy

FARSKÉ OZNAMY

26. nedeľa cez rok A – 27. septembra 2020

28.9.2020 – 4.10.2020

28.9. PONDELOK

 

17.00

18.00

 

KALŠA SLIVNÍK

16,00 Kalša – spoveď

za mŕtvych a živých ctiteľov Bož. srdca 

Zdr.B.P. Sára (18r.)

29.9. UTOROK

 

 

17.00

18.00

 

SLIVNÍK

KUZMICE

15,30 Slivník – spoveď

+ Júlia, Štefan Kandráč

+ Helena, Ján Kolesár

30.9. STREDA

 

 

17.00

18.00

 

KUZMICE SLIVNÍK

15,30 Kuzmice – spoveď

+ Juraj, Júlia, Pavol

+ Helena, Viliam (p. Eľková)

2.10. PIATOK

Svätých anjelov strážcov

17.00

18.00

KUZMICE SLIVNÍK

za mŕtvych a živých členov ružen. bratstva

za mŕtvych a živých ctiteľov Bož. srdca 

3.10. SOBOTA

9.00

SLIVNÍK

za mŕtvych a živých členov ružen. bratstva

4.10. NEDEĽA

   27.nedeľa cez rok A

 

7.45

9.00

10.15

KALŠA SLIVNÍK KUZMICE

+ Juraj Takáč

+ Peter

Zdr.B.P. Pavol s rodinou (30r.)

Oznamy: farský úrad: 056 668 42 34, moje tel.č. 0915962693, rkfarnostslivnik@gmail.com

- Nová webová stránka- www.farnostslivnik.sk- tu nájdete všetky potrebné informácie, 

prípadne na facebookovej stránke Farnost Slivnik.

- Prvopiatkový týždeň: sv. zmierenia budem vysluhovať podľa rozpisu.

- Chorých navštívim v piatok (2.10.) od 9.00 hod.

- Október-mesiac Panny Márie –počas celého októbra budú ružencové pobožnosti - modlitba posvätného ruženca, každý deň pred sv. omšou. Ak sv. omša nie je, tak 

pobožnosť bude v Slivníku, Kuzmiciach a Kalši  o 17.00 hod. V nedeľu o 14.00 hod.

- Slivník- na budúcu nedeľu (4.10.) po modlitbe sv. ruženca budú voľby ružencového bratstva. Prosíme členov, aby sa zúčastnili, podľa možnosti čo najviac.

- Ohlášky: Kuzmice- Sviatosť manželstva chcú prijať: Maroš KUCHTA, narodený v 

Rožňave, bývajúci v Pači, syn rodičov Štefana a Márie rod. Polákovej a Helena 

DROTÁROVÁ narodená v Trebišove, bývajúca v Kuzmiciach, dcéra rodičov Jaroslava a 

Heleny rod. Korneckej, dnes sa ohlasujú druhý krát.

 

 

 

Návrat na obsah | Návrat do hlavnej ponuky