Liturgické oznamy - Farnosť Slivník

SLIVNÍK
Rímskokatolícka farnosť
sv. Jozefa

Prejsť na obsah

Hlavná ponuka:

Liturgické oznamy

FARSKÉ OZNAMY

27.nedeľa cez rok – 2. októbra 2022

3.10.2022 – 9.10.2022

4.10. UTOROK

Sv. Františka Assiského

 

17.00

 

SLIVNÍK

16.00 Slivník – spoveď

+ Jozef, Mária, Jarolav (p.Krištofík)

5.10. STREDA

Féria

 

17.00

 

KUZMICE

15.30 Kuzmice – spoveď

+ Michal Tóth (1 výr.)

6.10. ŠTVRTOK

Féria

 

17.00

18.00

 

KALŠA SLIVNÍK

16.00 Kalša – spoveď

za mŕtvych a živých ctiteľov Bož. srdca 

+ Anna Kandráčová

7.10. PIATOK

Ružencovej Panny Márie

17.00

18.00

KUZMICE SLIVNÍK

za mŕtvych a živých členov ružen.bratstva

za mŕtvych a živých ctiteľov Bož. srdca 

8.10. SOBOTA

Féria

8.00

SLIVNÍK

za mŕtvych a živých členov ružen.bratstva

9.10. NEDEĽA

28. nedeľa cez rok

 

7.45

9.00

10.15

KALŠA SLIVNÍK KUZMICE

Zdr.B.P. Ľubomír, Viera (60r.)

+ Jozef, Mária, Stanislav, Dušan (p. Bodnárová)

+ Elena, Johana, Andrej

Oznamy: farský úrad: 056 668 42 34, moje tel.č. 0915962693, rkfarnostslivnik@gmail.com

Ø  Prvopiatkový týždeň: sv. zmierenia budem vysluhovať podľa rozpisu.

Ø   Chorých navštívim v piatok (7.10.) od 9.00 hod. postupne so začiatkom- Slivník, 

Kalša, Kuzmice

Ø  v piatok 7.10.2022 je 15.výročie konsekrácie chrámu v Kuzmiciach.

Ø  Prihláška na 1.sv. prijímanie- záujemcovia si v sakristii vyzdvihnite prihlášku a 

vyplnenú prineste do dnešnej nedele. Dieťa pokrstené v inej farnosti než Slivník, 

nech si vyžiada krstný list alebo stačí v prihláške potvrdiť farárom vo farnosti, 

kde bolo dieťa pokrstené.

Ø  Počas celého októbra budú ružencové pobožnosti - modlitba posvätného ruženca, každý deň pred sv. omšou. Ak sv. omša nie je, tak pobožnosť bude v Slivníku, Kuzmiciach a Kalši  o 17.00 hod.

 

 

  

 

Návrat na obsah | Návrat do hlavnej ponuky