Liturgické oznamy - Farnosť Slivník

SLIVNÍK
Rímskokatolícka farnosť
sv. Jozefa

Prejsť na obsah

Hlavná ponuka:

Liturgické oznamy

FARSKÉ OZNAMY

8. veľkonočná nedeľa- Turíce- 28. mája 2023

29.5.2023 – 4.6.2023

29.5. PONDELOK

Preblahoslavenej Panny Márie, Matky Cirkvi

7.00

7.30

SLIVNÍK KUZMICE

Za farnosť

Na úmysel

31.5. STREDA

Féria

 

17.00

18.00

 

KALŠA

SLIVNÍK

16.00 Kalša – spoveď

Za mŕtvych a živých ctiteľov Bož. Srdca

+ Juraj, Anna, Štefan, Mária(Sokolová R.)

1.6. ŠTVRTOK

Nášho Pána Ježiša Krista, najvyššieho a večného kňaza

 

17.00

18.00

 

SLIVNÍK KUZMICE

15.30 Slivník – spoveď

+ Júlia Čičatková

+ Jaroslav Gizela

2.6. PIATOK

Féria

 

17.00

18.00

 

KUZMICE

SLIVNÍK

15.30 Kuzmice – spoveď

Za mŕtvych a živých členov ružen.bratstva

Za mŕtvych a živých ctiteľov Bož. srdca

4.6. NEDEĽA

NEDEĽA  NAJSVATEJŠĚJ TROJICE       

 7.45

9.00

10.15

KUZMICE SLIVNÍK KALŠA

Zdr.B.P. Miloš Lendacký (50r.)

+ Júlia, Michal Slivka

Za mŕtvych a živých členov ružen.bratstva

Oznamy: farský úrad: 056 668 42 34, moje tel.č. 0915962693, rkfarnostslivnik@gmail.com

Ø dnes je Svätodušná nedeľa – Turíce a zajtra je spomienka Preblahoslavenej Panny Márie, Matky cirkvi alebo Svätodušný pondelok, začína sa obdobie cez rok a modlíme sa  Anjel Pána.

Ø Prvopiatkový týždeň: sv. zmierenia budem vysluhovať podľa rozpisu.

Ø Chorých navštívim v piatok (2.6.) od 9.00 hod. postupne Slivník, Kuzmice a Kalša.

Ø Pohrebné obrady emeritného arcibiskupa Mons. Alojza Tkáča- budú v utorok 30. mája 2023 o 10.30 hod. v Katedrále sv. Alžbety v Košiciach. Pozývam k účasti. Parkovanie osobných áut je rezervované v Parkovacom dome Steel Aréna. Pri Urbanovej veži bude veľkoplošná obrazovka, preto je vhodné, ak si účastníci pohrebu donesú vlastné stoličky na sedenie vonku. Zvonenie vo farnosti: v nedeľu (28.05.) o 15.00, v utorok (30.05.) o 10.30 (začiatok pohrebných obradov v katedrále). Súkromná modlitba v katedrále pri rakve zosnulého bude možná: v pondelok 29. 05. 2023 od 10.00 hod. do 20.00 hod., v utorok 30.05. 2023 od 7.00 hod. do 10.00 hod.

Ø Fatímska sobota v diecéznom sanktuáriu v Obišovciach- 3.6.2023 (sobota) o 9.00 hod. pre dekanát Trebišov. Do stredy sa ešte môžete nahlásiť a rozhodneme či pôjdeme.

Ø Zbierka na masmédia-na budúcu nedeľu. Milodar môžete hodiť do krabičky pri dverách. Pán Boh zaplať za vaše milodary.

Ø Farský detský letný tábor- 3-7. júla 2023 vo Dvoriankach. V spolupráci s gréckokatolíckou farnosťou Slanské Nové mesto organizujeme tábor pre deti od 9-16 rokov. Cena je 80€. Pre rímskokatolícke deti našej farnosti 50€(30€ na dieťa sponzoruje fara, zo získaných prostriedkov z našich akcií.) Prihlásiť sa môžete do budúcej nedele.

Ø Ohlášky: Kuzmice - Sviatosť manželstva chcú prijať: Roman TÓTH, bývajúci v Kuzmiciach syn rodičov Mariána a Marty rod. Dudičovej a Lucia GOMBOŠOVÁ, bývajúca v Košiciach, dcéra rodičov Radovana a Ivety rod. Vitékovej, dnes sa ohlasujú prvý a druhý krát.

 

 

 

Návrat na obsah | Návrat do hlavnej ponuky