Liturgické oznamy - Farnosť Slivník

SLIVNÍK
Rímskokatolícka farnosť
sv. Jozefa

Prejsť na obsah

Hlavná ponuka:

Liturgické oznamy

FARSKÉ OZNAMY

30. nedeľa cez rok – 24. októbra 2021

25.10.2021 – 31.10.2021

25.10. PONDELOK

Féria

 

17.00

18.00

 

KUZMICE SLIVNÍK

15.30 KUZMICE – spoveď

+ Jozef, Jozef, Helena (p.Gizelová)

+ Ivan

26.10. UTOROK

Féria

 

17.00

18.00

 

SLIVNÍK KUZMICE

15.30 SLIVNÍK – spoveď

+ Jozef, Júlia Stančík

+ Helena, Michal

27.10. STREDA

Féria

 

17.00

 

KALŠA

 

16.00 KALŠA – spoveď

+ Irena Sokolová (1 výr.)

 

28.10. ŠTVRTOK

 Sv. Šimon a Júda

7.00

7.30

SLIVNÍK KU ZMICE

+ Ignác, Peter

+ Michal, Mária (p. Takáčová)

30.10. SOBOTA

9.00

SLIVNÍK

+ Štefan Fecko

31.10. NEDEĽA

    31. nedeľa cez rok

 

7.45

9.00

10.15

KALŠA SLIVNÍK KUZMICE

+ Štefan Pika

Zdr.B.P. Kvetoslava Kráľovská

+ z rodiny Dankovej

Oznamy: farský úrad: 056 668 42 34, moje tel.č. 0915962693, rkfarnostslivnik@gmail.com

- www.farnostslivnik.sk- tu nájdete všetky potrebné informácie, prípadne na facebookovej 

stránke Farnost Slivnik.

- Spoveď pred dušičkami a prvým piatkom- podľa rozpisu.

- Slivník, Kuzmice- sledovať podľa covid automatu -povinný respirátor FFP2 a k účasti na 

sv. omši v nedeľu si prineste papierik na ktorom si napíšete meno, priezvisko a telefónne číslo a 

hodíte do košíka pri vchode.

- Kalša- sledovať podľa covid automatu- povinný respirátor FFP2, obmedzená kapacita a k 

účasti na sv. omši si prineste papierik na ktorom si napíšete meno, priezvisko a telefónne číslo a 

hodíte do košíka pri vchode.

- Dišpenz od účasti na sv. omši v nedeľu a prikázaný sviatok- znova na toto obdobie je 

udelený dišpenz až do odvolania. Nechávam na vašom zvážení účasť, aby sme tak zabránili 

ďalšiemu šíreniu.

Návrat na obsah | Návrat do hlavnej ponuky